BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ

-----*-----

Description: C:\Users\TAC\Downloads\IMG_0230.JPG

 

Họ tên : LÊ VĂN ÚT

Ngày tháng năm sinh : 06/08/1968

Nơi sinh : Châu ThànhHậu Giang

Chức vụ : Hiệu trưởng

Email : utle1965@gmail.com 

 

Description: Description: F:\Chihuy_files\image004.jpg

 

Họ tên : LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Ngày tháng năm sinh : 08/11/1974

Nơi sinh : Thốt NốtCần Thơ

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Email : minhnguyetttn1@gmail.com