Hôm nay: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giao dục nhà trường
Hoạt động giáo dục - Giáo dục nhà trường
Kết quả thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT cấp Quận PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 02:01

KẾT QUẢ KỲ THI

“HỌC SINH GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ GIẢI TOÁN

TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY” CẤP QUẬN NĂM HỌC 2017-2018

Trong kì thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quận vừa qua, Kết quả trường THCS Phú Thứ đạt được 02 học sinh giỏi giải khuyến khích là em Nguyễn Chí Bảo học sinh lớp 9A4 và em Nguyễn Thị Trúc Như  học  sinh lớp 9A1.

Đây là bước tiến mới cho phong trào học sinh giỏi MTCT. Hy vọng trong mùa thi sau các em sẽ đạt kết quả sẽ cao hơn.

 
KÉ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 20 Tháng 10 2014 03:00

DOWNLOAD KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY ....

 
Thông tư 55 ( Ban hành điều lệ ban ĐH CMHS ) PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 00:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  55/ 2011/TT-BGDĐT                               Hà Nội, ngày 22  tháng 11  năm 2011

                                                                         THÔNG T
Ư
                                               Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh


 
            Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
             Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều cua Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục ;
   

Cập nhật ngày Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 05:06
Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 của 2