Hôm nay: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Trang chủ Tổ chuyên môn Tiếng Anh - Âm Nhạc
TỔ TIẾNG ANH - ÂM NHẠC
TỔ TIẾNG ANH - ÂM NHẠC PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 08:31

* TỔ TIẾNG ANH - ÂM NHẠC :


 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Mai Thanh Xuân

Tổ trưởng CM

ĐHSP Tiếng Anh

2

Nguyễn Ngọc Diệp

Tổ phó

CĐSP Tiếng Anh

3

Lê Thị Minh Tuyết

Thành viên

ĐHSP Tiếng Anh

4

Trương Thanh Nhã

Thành viên

ĐHSP Tiếng Anh

5

Bùi Thanh Phong

Thành viên

CĐSP Âm nhạc

6

Trương Phạm Hoàng Phúc

Thành viên

ĐHSP Tiếng Anh

7

Nguyễn Gia Hân

Thành viên

CĐSP Tiếng Anh

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 01:34