Hôm nay: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Trang chủ Tổ chuyên môn Lý - Hóa - Sinh
TỔ LÝ - HÓA - SINH
TỔ LÝ- HÓA - SINH PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 08:30

* TỔ LÝ - HÓA - SINH :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Xuân

Tổ trưởng CM

ĐHSP Hóa

2

Đặng Thị Bích Thủy

Thành viên

CĐSP Sinh-KT

3

Nguyễn Thị Nga

Thành viên

ĐHSP Hóa

4

Nguyễn Thị Kim Hiếu

Thành viên

ĐHSP Sinh

5

Hồ Thị Cẩm Tú

Tổ phó CM

ĐHSP Sinh

6

Phan Thị Hạnh

Thành viên

ĐHSP Sinh

7

Phạm Thị Xuân

Thành viên

ĐHSP Hóa

Thiết bị

8

Lê Hoàng U

Tổ phó  CM

ĐHSP Lý

9

Mã Trí Thức

Thành viên

ĐHSP Lý

10

Phạm Thị Khuyên

Thành viên

ĐHSP Lý

Tập sự

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 06:44