Hôm nay: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Trang chủ Tổ chuyên môn Sử - Địa - GDCD
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 08:26

*TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD :

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

1

Trần Thị Thảo

Tổ trưởng CM

ĐHSP  Sử

2

Phạm Thị Loan

Tổ phó CM

ĐHSP Sử - Địa

3

Trần Lệ Minh

Tổ phó CM

ĐHSP Chính trị - Sử

4

Võ Thị Thanh Thảo

Thành viên

CĐSP Địa

5

Võ Thị Mai Khanh

Thành viên

ĐHSP Chính trị

6

Mai Văn Tươi

Thành viên

ĐHSP Sử

7

Nguyễn Văn Lực

Thành viên

ĐHSP Chính trị

8

Trần Hữu Đức

Thành viên

ĐHSP Chính trị

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 01:32