Hôm nay: Thứ tư, 20 Tháng 6 2018

Trang chủ Tổ chuyên môn Toán - Tin
TỔ TOÁN - TIN
TỔ TÓAN - TIN PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 08:29

* TỔ TÓAN - TIN :

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

1

Lê Văn Út

Thành viên

ĐHSP Toán

HT

2

Phan Thạch Sơn Trúc

Tổ trưởng CM

ĐHSP  Toán

3

Trần Trung Thống

Tổ phó CM

ĐH Tin học

4

Hà Thế Trung

Thành viên

ĐHSP Toán

5

Lê Bảo Thu

Thành viên

ĐHSP Toán

6

Võ Ngọc Trâm

Thành viên

CĐSP Toán-Tin

7

Nguyễn Thị Thúy An

Thành viên

ĐHSP Toán

8

Lê Thị Kiều Trang

Thành viên

CĐSP Toán – Tin

TPT

9

Trương Công Thẳng

Thành viên

ĐHSP Toán

10

Lâm Thủy Tiên

Thành viên

ĐHSP Toán

11

Trần Thị Hải Yến

Thành viên

CĐSP Toán

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 01:36