Hôm nay: Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Trang chủ Tin tức Sở Giáo Dục Bản tin thế giới Hướng dẫn quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường

KHÁCH ĐANG XEM TRỰC TUYẾN

Hiện có 37 khách Trực tuyến

Đếm Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua37
mod_vvisit_counterTuần này154
mod_vvisit_counterTháng này916
mod_vvisit_counterTất cả14468
Hướng dẫn quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 02:52

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1457/HD-SGDĐT-PC                              CầnThơ,ngày 29 tháng 8 năm2012

    

          V/v hướng dẫn quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường

 

Kính gửi:

                                         -   Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

                                         -   Các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo  dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm 2012-2013;

 

 

Căn cứ công văn số 5351/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng cho năm học mới

 

2012-2013;

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Hội nghị  Tổng kết năm học 2011-2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013  ngày 22 tháng 8 năm 2012,

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ hướng dẫn các phòng giáo dục và  đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc một số nội dung về quản lý các khoản thu,  chi trong nhà trường như sau:

 

I. Nhữngquy định chung

 

1.                      Việc quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường phải được thực hiện đúng  theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2.Các khoản thu, chi trong nhà trường phải được thực hiện công khai, minh  bạch, rõ ràng để các đối tượng có liên quan nắm vững và thực hiện.

3.Phân biệt rõ các khoản thu bắt buộc, các khoản thu hộ, các khoản thu theo  tinh thần tự nguyện.

 

4.                      Không thực hiện thu gộp các khoản thu; các khoản thu được phải được hạch  toán,  quyết toán theo đúng quy định của Quyết định 19/2006/QĐ-BTC  ngày  30/3/2006 của Bộ Tài chính.

 

II. Các khoản thu bắt buộc

 

1. Học phí

 

Học phí là một khoản thu bắt buộc.

 

a) Việc thu học phí được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

 

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy  định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí  đối với cơ sở giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

a) Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng  nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập  từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

 

b)                        Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban   nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non  và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

 

c)Công văn số 1752a/HD-SGDĐT ngày 02/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào  tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thu, chi học phí đối với cơ sở giáo dục  mầm non và phổ thông;

 

d)                        Hướng dẫn liên ngành số 01/KHLN/LĐTBXH-TC-GDĐT ngày 28 tháng 01  năm 2011của liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo  dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP    Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11  năm 2010.

 

2.    Học phí được thu theo từng tháng, các cơ sở giáo dục không được ép buộc  học sinh, cha mẹ học sinh nộp học phí cùng một lúc cho cả học kỳ, hoặc cả năm  học. Trong thông báo thu học phí, các đơn vị phải nêu rõ số tiền học phí/tháng,  không nêu học phí theo học kỳ hoặc theo năm học.

 

3.    Học sinh, cha mẹ học sinh có quyền chọn hình thức nộp học phí theo  tháng  hoặc nộp học phí nhiều hơn 1 tháng, theo học kỳ, theo năm học.

 

2. Bảo hiểm y tế

 

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm có tính bắt buộc đã được quy định tại  Luật số 25/2008/QH12 đã được kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XII thông qua ngày  14 tháng 11 năm 2008 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện.

 

Mức nộp bảo hiểm y tế của học sinh được thực hiện đúng theo quy định của  Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 và theo  các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

 

III. Các khoản thu khác

 

1. Kinh phí hoạtđộngcủaBanđại diện cha mẹ học sinh

 

Việc quản lý thu, chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh  được thực hiện đúng theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm  2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản  hướng dẫn số 1295/HD-  SGDĐT-PC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  thành phố Cần Thơ.

 

2. Khoản thu hỗ trợ cơ sở vật chất

 

Việc quản lý thu, chi các khoản thu phục vụ cho hỗ trợ cơ sở vật chất được  thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn số 1386/HD-SGDĐT-PC ngày 16 tháng 8  năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Khoản thu phục vụ cho học sinhhọc 2buổi, học bán trú

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 06:52