GIỚI THIỆU TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ

- Trường được thành lập vào tháng 8/1990, lúc đó trường mang tên là trường THCS Phú An 5, thuộc xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Khi mới thành lập về cơ sở vật chất chỉ có 4 phòng học, với năm học đầu tiên được 6 lớp, với số lượng học sinh khoảng 200 em, với số lượng CB, GV, NV là 12.

- Đến tháng 01/2004 trường được đổi tên thành Trường THCS Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Qua hơn 28 năm ngôi trường THCS Phú An 5, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ trước kia nay là trường THCS Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ từng bước trưởng thành và phát triển theo từng giai đoạn nhất định . Cụ thể hiện nay nhà trường hiện có 31 phòng. Với quy mô lớp ở năm học 2018-2019 có 26 lớp, số lượng học sinh trên 1100  học sinh, số lượng CB, GV, NV là 53, đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Các thầy (cô) làm Hiệu trưởng từ năm 1990 đến nay:

      + Thầy Lê Văn Phi - Hiệu trưởng từ 8/1990 đến 4/2001.

      + Thầy Lê Phi Tăng - Hiệu trưởng từ 4/2001 đến 8/2006.

      + Cô Huỳnh Thanh Nga - Quyền Hiệu trưởng từ 9/2006 đến 10/2007.

      + Thầy Lê Văn Út - Quyền Hiệu trưởng từ 11/2007 đến 7/2009.

      + Thầy Lê Văn Út - Hiệu trưởng từ 8/2009 đến 01/2019.

      + Cô Ngô Thùy Trang - Hiệu trưởng từ 01/2019 đến nay.

                                                                    TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ